Штучне правосуддя, або як Чванкін С.А. використовує «зразковий суд»

Сьогодні суспільство опинилося перед загрозою тотального знищення правосуддя в окремо взятому суді. Кажуть, що навіть у свавілля є межа. Діяльність головиКиївського районного суду м. ОдесиЧванкіна С.А., за час його каденції на вказаній посаді, переконує, що у нього такої межі немає.

Маємо небезпечну ситуацію, коли громадскість наочно бачить нове, породжене колишньою партією влади ганебне явище - «чванкінщину», яке полягає у приватизації суду його керівником шляхом безпрецедентного втручання у діяльність очолюваного ним колективу, тиску на суддів, розподілу справ у ручному режимі, завуальованому під авторозподіл, з метою винесення суддями потрібних йому рішень, розправи над суддями у разі їх непокори.

Нижче наводяться окремі факти діяльності Чванкіна С.А. як судді та голови Київського районного суду м. Одеси.

При надходженні до суду цивільних та адміністративних позовів працівник суду ставив на них відмітку (реєстраційний штамп) про дату їх надходження. Така сама відмітка проставлялася працівником суду і на копії позовної заяви особи, яка здавала її безпосередньо до суду. В кінці робочого дня всі позовні заяви, що надійшли до суду, по визначеним Чванкіним С.А. категоріям справ, передавались йому «на доповідь». Через 4-15 днів (а в окремих випадках доходило до 30 – 60 днів) позови повертались до канцелярії суду з відповідними вказівками голови суду та вводились до автоматизованої системи для «подальшого авторозподілу». Такий час був необхідний Чванкіну С.А. для ведення через довірених осіб переговорів з представниками позивачів для розподілу справи на конкретного суддю за певною ставкою «Винагороди», або повідомлення за тією ж ставкою «Винагороди» відповідачів про надходження, клопотань про розкриття банківської таємниці та інше.

Для порушення кримінального провадження у зв’язку з несвоєчасним авторозподілом справи без поважних причин достатньо лише одного встановленого випадку. Чисельність таких порушень в суді у період перевірки з 2020-2021 років вимірються сотнями випадків. А якщо провести перевірку АСДС в період з 2011 до 2019 років, то такі випадки будуть рахуватись тисячами.

 

Після численних скарг як громадян так і активістів періодично дії щодо втручання в систему АСДС суду призупинялись, але через певний проміжок часу все починалось в такому ж форматі.

 

В Київському районному суді м.Одеси, де існує системне втручання в автоматичний розподіл справ, в тому числі прозора інформація для пересічених громадян щодо спеціалізації суддів; де нещодавно стався штучний підпал архіву суду, внаслідок чого знищена значна кількість справ.

 

Будучи головою суду на протязі 10 років, Чванкін С.А. настільки вжився у свою посаду, що перетворився на бюрократа від правосуддя, який фактично особисто справи не розглядає.

 

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень суддя Чванкін С.А. ухвалив в рамках цивільного судочинства за 2020 рік - 4 рішення про розірвання шлюбу, 1 рішення про стягнення аліментів та 7 судових наказів, за перше піврічча 2021 ріку - 2 рішення.

 

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень суддя Чванкін С.А. ухвалив в рамках кримінального судочинства за 2020 рік - 462 судові рішення як слідчий суддя, за перше піврічча 2021 ріку - 1350 як слідчий суддя. При цьому, як і у попередні роки, ним не постановлено жодного вироку.

 

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень суддя Чванкін С.А. ухвалив за 2020 рік - 541 постанову в справах про адміністративні правопорушення, та за перше піврічча 2021 року 325 постанов в справах про адміністративні правопорушення.

 

Звернувши увагу щодо змісту постанов ухвалених Чванкіним С.А. в спрвах про адміністративне правпорушення можливо зробити висновки, що розгляд справ даної категорії розглядаються без повного встановлення та відображення обставин, які мають значення для справи.

 

Аналогічна ситуація з рішеннями ухваленими Чванкіним С.А. в межах кримінального судочинства як слідчий суддя, а саме всі ухвалені рішення Чванкіним С.А. за змістом відкопійовані з клопотань слідчих, де місьться помилки допущенні при складнні відповідних клопотань.

 

Таким чином, Чванкін С.А. не виконує обов’язків судді, оскільки наведена кількість справ, складена, не ним, а його помічниками, свідчить про його кваліфікацію, компетентність та небажання розглядати взагалі будь-які справи, більшість з яких в апеляційному порядку не переглядалась.

 

Штучно «визначена» зборами суддів Чванкіну С.А. «спеціалізація» з розгляду наведених вище категорій справ, яку неможливо виявити на офіційному сайті суду, фактично унеможливлює подачу на його рішення, дії чи бездіяльність скарг, в тому числі до Вищої ради правосуддя.

 

Вищенаведені факти підтвердились після проведення перевірки бази данних КП «Д-3» Київського районного суду м. Одеси за період з 01.01.2020 по 30.06.2021, Департаментом централізованого адміністрування мереж та системного супроводу державного підприємства «Інформаційні судові системи» та Департаментом розробки програмного забезпечення державного підприємства «Інформаційні судові системи», відповідно до наказу Державної судової адміністрації Українивід 16.07.2021 року №248, щодо стану ведення судового діловодства на предмет можливих порушень під час реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ в автоматизованій системі документообігу (АСДС) Київського районного суду м. Одеси.

 

Вищевказаною перевіркою автоматизованого розподілу судових справ в автоматизованій системі документообігу (АСДС) Київського районного суду м. Одеси встановлено кількість судових справ, що зареєстровані (створено обліково-статистичну картку) в комп’ютерній програмі КП «Д-3», за період з 01.01.2020 року по 30.06.2021 року складає 64294 справи.

 

За вищевказаний період зафіксовано 17 судових справ щодо яких в обліково-статистичних картках (ОСК) після проведення автоматизованого розподілу були внесені зміни до інформації, що стосується учасників судових процесів. Перелік справ, в яких список учасників змінювався після автоматизованого розподілу наведено у відповідних додатках ДП протоколу перевірки.

 

Також встановленовідсутність електронних примірників рішень зборів суддів Київського районного суду м. Одеси, а аткож рішень зборів суддів щодо розподілення спеціалізацій між суддями.

 

Встановленовідсутність електронних примірників засад використання АСДС Київського районного суду м. Одеси, які в подальшому опубліковані після проведення перевірки за сайті Київського районного суду м. Одеси.

 

Зафіксовано 170 випадків несвоєчасної реєстрації судових справ та матеріалів в КП «Д-3» Суду за період перевірки. Зафіксовано 19 випадків несвоєчасного проведення автоматизованого розподілу судових справ та матеріалів в КП «Д-3» Суду за вищенаведений період перевірки.

 

Зафіксовано 271 випадків проведення повторного автоматизованого розподілу справ в КП «Д-3» Суду за періодперевірки.

 

Зафіксовано 269випадків внесення електронного примірника розпорядження керівника апарату щодо необхідності проведення повторного автоматизованого розподілу справ до переліку документів ОСК на конкретні справи в КП «Д-3» Суду за період з 01.01.2020 року по 30.06.2021 року. З них 268 примірників перебувають в статусі «Проект» та не містять ознак накладання ЕЦП/КЕП відповідальної особи, 1 примірник перебуває в статусі «Оригінал», засвідчений ЕЦП/КЕП власника сертифікату «Врадій Христина Олександрівна» та 1 примірник документу «Доповідна записка» (справа №520/8240/18 провадження №1-кс/947/7578/20) перебуває в статусі «Проект» та не містить ознак накладання ЕЦП/КЕП відповідальної особи.

 

За період з 01.01.2020 року по 30.06.2021 року (період перевірки) зафіксовано 1542 судові справи, в автоматизованому розподілі яких приймав участь лише один суддя Суду.

 

Київський районний суд м. Одеси позиціонується Чванкіним С.А. як зразковий суд, та суд який приймав участь як пілотний у запровадженні системи Електронний суд. Хоча це все є «Ширмою» для впровадження своїх амбіцій та можливості збагаченням Чванкіним С.А. та його найближчим оточенням.

 

Вище наведенні факти знайшли підтвердження після проведення перевірки. Хоча якщо провести повну перевіркуАСДС Київського районного суду м. Одеси з 2011 року по сьогоднішній день, такі випадки будуть рахуватись тисячами.

До того как узнал правду о себе, был правдолюбом. (Б.Крутиер)